Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval.

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Universitets- och Högskolerådet


Svenskt Näringslivs diarienummer

220/2016