Förslag till ändringar i marknadsplatsföreskrifterna med anledning av prospektförordningen

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv välkomnar särskilt förslaget att engelska (som ett alternativ till svenska) ska godtas av Finansinspektionen i flera situationer än i dag. Mot övriga förslag har Svenskt Näringsliv ingen erinran.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansinspektionen 


Externt diarienummer

18-18516


Svenskt Näringslivs diarienummer

33/2019