Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmiljöverket


Externt diarienummer

2020/15922/2020/15929


Svenskt Näringslivs diarienummer

73/2020