Förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Bokföringsnämnden


Externt diarienummer

17-63


Svenskt Näringslivs diarienummer

78/2017