Claes Norberg

Redovisningsexpert

Ansvarig för Svenskt Näringslivs arbete rörande finansiell rapportering, revision, Integrated Reporting, CSR-rapportering och länderrapportering. Arbetet sker i samarbete med Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Internationellt bedrivs arbetet genom BUSINESSEUROPE.

Claes Norberg skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Senaste blogginlägg av Claes Norberg

Senaste artiklar av Claes Norberg

REMISSVAR — 6 maj 2024

Remiss FAR:s Revisionsrekommendation RevR XX Revisorns översiktliga granskning av den lagstadgade hållbarhetsrapporten

REMISSVAR — 18 december 2023

Nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken

REMISSVAR — 22 november 2023

Remiss - förslag till ändring i föreskrifter

REMISSVAR — 14 oktober 2023

Remiss SOU 2023:35 Nya regler om hållbarhetsredovisning

BLOGGINLÄGG — 3 juli 2023

Åtgärder för att skydda företagen från brott behövs - men inte revisionsplikt

Den ökade ekonomiska brottsligheten är ett samhällsproblem som drabbar näringslivet på olika sätt. Inte sällan är företag brottsoffer och utsatta för bedrägerier. Det är därför bra att det föreslås åtgärder för att motverka brott. Men återinförd revisionsplikt för aktiebolag är fel väg att gå.
RAPPORT — 27 oktober 2022

Digitala årsredovisningar - vad har vi lärt oss?

NYHET — 23 mars 2022

Our main concerns with European Parliament report on CSRD

The European Commission’s proposal on sustainability reporting, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), is currently being discussed within the European Parliament. The Legal Affairs Committee (JURI) recently released its report on this file.
NYHET — 1 mars 2022

EU Corporate Reporting – Improving its Quality and Enforcement

The European Commission has issued a call for evidence and a public consultation on the issue of corporate reporting. The Confederation of Swedish Enterprise have published a position paper.
REMISSVAR — 25 februari 2022

EU Corporate Reporting – improving its Quality and Enforcement

REMISSVAR — 13 januari 2022

Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist