Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmarknadsdepartementet


Gemensamt remissvar

Svenskt Näringsliv, LO, SACO, TCO


Externt diarienummer

A2018/01812/ARM


Svenskt Näringslivs diarienummer

178/2018