REMISSVAR6 maj 2019

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2019/00497/SF

Svenskt Näringsliv

- Tillstyrker att en riktålder för ålderspension införs i pensionssystemet

- Tillstyrker att en riktålder införs avseende författningsförslag avseende punkterna

2.12, 2.13 2.14, 2.15, 2.16 samt 2.17 i utredningen

- Avstyrker att en riktålder införs i övriga socialförsäkringssystem och

arbetslöshetsförsäkringen

Svenskt Näringsliv anser att det är angeläget att fler arbetade timmar skapas i Sverige

och att incitamenten för ett totalt sett längre arbetsliv stärks. Denna remiss avser

förändringar som är tänkta att uppmuntra äldre att förlänga sitt yrkesliv.

Ansvarig handläggareCarina LindfeltIngvar Backle
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist