Konsekvensutredningar avseende förslag till Skatteverkets allmänna råd vid 2016 års fastighetstaxeringar

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Skatteverket


Externt diarienummer

131 59211-15/111; 59220-15/111; 59227-15/111; 59239-15/111


Svenskt Näringslivs diarienummer

107/2015