Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Universitetskanslersämbetet


Externt diarienummer

Dnr 412-221-14


Svenskt Näringslivs diarienummer

229/2014