Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Vinnova


Externt diarienummer

2013-03216


Svenskt Näringslivs diarienummer

65/2017