Ny patentlag - slutbetänkande av Patentlagsutredningen (SOU 2015:41)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2015/3556


Svenskt Näringslivs diarienummer

78/2015