Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Gemensamt remissvar

Svenskt Näringsliv / Svenska Bankföreningen


Externt diarienummer

Fi2016/02342/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

150/2016