REMISSVAR23 april 2019

Promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer

MOTTAGARE
Socialdepartementet
Externt diarienummer
S2019/00462/SF

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förbättrat

grundskydd för pensionärer. Den remitterade promemorian överensstämmer till stora delar

med den tidigare remitterade promemorian “Översyn av grundskyddet för pensionärer —

inriktning för ett nytt grundskydd (Ds 201 8:18)”, vilken Svenskt Näringsliv yttrat sig över i

remissvar den 16 juni 2018. Svenskt Näringsliv vill därför i detta yttrande hänvisa till det

tidigare remissvaret och i begränsade delar utveckla tidigare svar enligt följande.

• Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att fullt avräkna inkomster som inte härrör

från eget arbete

• Svenskt Näringsliv avstyrker höjningen av reduceringsinkomst från 80 till 92 procent

som bygger på eget arbete t ex tjänstepension och privat pensionssparande

Ansvarig handläggareCarina LindfeltIngvar Backle
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist