Promemorian förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Externt diarienummer

U2017/01171/UH


Svenskt Näringslivs diarienummer

34/2017