REMISSVAR19 maj 2020

Promemorian Förvalsalternativet inom premiepensionen

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/00584/FPM

Svenskt Näringsliv vill framhålla att det är angeläget att premiepensionssystemet inklusive förvalet har långsiktighet och att valfriheten och fonderingen av förvaltningen av det sparade kapitalet kvarstår. Mot bakgrund av tidigare utredning: Ett bättre premiepensionssystem — SOU 2019:44, som uttryckligen vill styra fler pensionssparare och pensionärer till förvalet har förslaget en icke obetydande vikt. Svenskt Näringsliv menar att det är viktigt att se till helheten när förändringar görs. Därför hänvisas till det som föreningen anfört i remissyttrandet över den utredningen, utöver vad som nedan anförs.

Ansvarig handläggareCarina LindfeltLena Widman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist