REMISSVAR11 februari 2020

Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2019/03768/B

I promemorian föreslås att inlåningsföretag inte bör få bedriva inlåningsverksamhet och att lagen om inlåningsverksamhet därför ska upphävas. Svenskt Näringsliv motsätter sig förslaget även om risken med insättningar hos inlåningsföretag är större än hos banker och andra kreditinstitut. Orsaken är att förslaget inte beaktar att inlåningsföretag erbjuder en betydligt högre ränta än banker och andra kreditinstitut samtidigt som risken för den enskilda personen begränsas genom att storleken på insättningen inte får överstiga 50 000 kronor. För att öka medvetenheten om risken med sådana insättningar bör konton hos dessa företag kallas riskkonton i stället för som nu sparkonton.

Ansvarig handläggareAnders Bornefalk
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist