Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

REMISS Publicerad

I promemorian föreslås att inlåningsföretag inte bör få bedriva inlåningsverksamhet och att lagen om inlåningsverksamhet därför ska upphävas. Svenskt Näringsliv motsätter sig förslaget även om risken med insättningar hos inlåningsföretag är större än hos banker och andra kreditinstitut. Orsaken är att förslaget inte beaktar att inlåningsföretag erbjuder en betydligt högre ränta än banker och andra kreditinstitut samtidigt som risken för den enskilda personen begränsas genom att storleken på insättningen inte får överstiga 50 000 kronor. För att öka medvetenheten om risken med sådana insättningar bör konton hos dessa företag kallas riskkonton i stället för som nu sparkonton.  

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/03768/B


Svenskt Näringslivs diarienummer

150/2019