Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/00407S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

31/2016