Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/01244/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

33/2017