REMISSVAR24 juni 2019

Promemorian: Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2019/01595/FPM

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att Första–Fjärde AP-fonderna får göra saminvesteringar i onoterade företag genom onoterade riskkapitalföretag så länge detta inte medför att fonderna får ett operativt företagsledningsansvar i dessa företag. Svenskt Näringsliv tillstyrker också förslaget att Första–Fjärde AP-fonden tillfälligt ska få inneha aktier eller andelar som ger mer än 10 procent av rösterna när ett onoterat fastighetsbolag eller riskkapitalföretag som en eller flera av fonderna haft aktier eller andelar i börsnoteras. Ett område där Svenskt Näringsliv anser att det kan vara motiverat att gå längre än promemorian föreslår är placeringar i form av direktlån.

Ansvarig handläggareAnders Bornefalk
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist