Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 

REMISS Publicerad

 


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljö- och energidepartementet


Externt diarienummer

M2019/00661/S


Svenskt Näringslivs diarienummer

55/2019