Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under 20 år

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2015/03787/UH


Svenskt Näringslivs diarienummer

153/2015