Remiss av delbetänkandet från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Miljö- och energidepartementet


Externt diarienummer

M2016/00703/KI


Svenskt Näringslivs diarienummer

47/2016