Remiss av Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2017/01463/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

29/2017