Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektiviet

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Infrastrukturdepartementet


Externt diarienummer

I2020/00602/E


Svenskt Näringslivs diarienummer

46/2020