Remiss av promemoria – Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/01353/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

78/2016