Remiss av promemorian Avdragsrätt vid representation

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/00776/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

37/2016