Remiss av promemorian "Byte av målvariabel och introduktion av variationsband"

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Sveriges Riksbank


Externt diarienummer

2017-00444


Svenskt Näringslivs diarienummer

79/2017