Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Infrastrukturdepartementet


Externt diarienummer

I/2020/00777/E


Svenskt Näringslivs diarienummer

61/2020