Remiss av promemorian kvalitetssäkring av högre utbildning

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2015/4959/UH


Svenskt Näringslivs diarienummer

48/2015