Remiss av regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2015/4019


Svenskt Näringslivs diarienummer

168/2015