Remiss av Skatteverkets promemoria OECD-standard och EU-direktiv för dokumentation vid internprissättning och utbyte av land-landrapporter

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Gemensamt remissvar

NSD


Externt diarienummer

Fi2016/01709/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

100/2016