Remiss av Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

REMISS Publicerad

Utländska men även inhemska investeringar är viktiga, för att inte säga avgörande, för Sveriges fortsatta välstånd, hållbara utveckling och konkurrenskraft. Sverige konkurrerar på en global marknad om investeringar och kan endast lyckas om Sveriges styrkor marknadsförs, om villkoren som är mindre bra blir bättre och om alla aktörer samverkar för ett effektivt investeringsfrämjande.

Avgörande för att vara attraktivt för utländska investeringar är ett i grunden bra företagsklimat. Svenskt Näringsliv välkomnar utredningen men har synpunkter på en del förslag i del- och slutbetänkandet.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utrikesdepartementet


Externt diarienummer

UD2019/ 07660


Svenskt Näringslivs diarienummer

73/2019