Remiss avseende departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/04244


Svenskt Näringslivs diarienummer

222/2017