Remiss – FI:s krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och diversifiering av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten 

REMISS Publicerad 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansinspektionen 


Externt diarienummer

19-5338


Svenskt Näringslivs diarienummer

46/2019