Remiss – Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljödepartementet


Externt diarienummer

M2019/01776/R


Svenskt Näringslivs diarienummer

134/2019