Remiss Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/03315/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

188/2018