Remiss om socioekonomisk indelning (för arbetskraft)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Statistiska Centralbyrån


Externt diarienummer

2016/33


Svenskt Näringslivs diarienummer

5/2016