Remissvar av Energimyndighetens rapport "Havsbaserad vindkraft"

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljö- och Energidepartementet


Externt diarienummer

M2015/2349/Ee


Svenskt Näringslivs diarienummer

116/2015