Remissvar på SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

REMISS Publicerad

Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa - slutbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2017/03553/FS


Svenskt Näringslivs diarienummer

250/2017