Remittering av förslag till EU-parlamentets och rådets förordning COM(2016)482 angåendeminskning av medlemsstaternas växthusgasutsläpp m m

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Miljö- och energidepartementet


Externt diarienummer

M2016/01052/KI


Svenskt Näringslivs diarienummer

186/2016