Remittering av promemorian Effektfrågan

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Miljö- och Energidepartementet


Externt diarienummer

M2015/2414/R


Svenskt Näringslivs diarienummer

117/2015