Remittering av promemorian Författningsändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2017/00781/L3


Svenskt Näringslivs diarienummer

7/2017