Remittering utav SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken

REMISS Publicerad

Remissvar 

SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken 

Svenskt Näringsliv avstår ifrån att kommentera rubricerade betänkande av styrutredningen för funktionshinderspolitiken. 


 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2019/02213/FST


Svenskt Näringslivs diarienummer

118/2019