Skärpta regler mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmarknadsdepartementet


Externt diarienummer

A2015-1507-ARM


Svenskt Näringslivs diarienummer

93/2015