Skatteverkets hemställan Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/00838/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

112/2016