Skatteverkets promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister, bilaga till dnr 131 89000-15/113

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2012/4241


Svenskt Näringslivs diarienummer

86/2015