Utvärdering av direktiv 2009/38 om europeiska företagsråd

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmarknadsdepartementet


Externt diarienummer

A2009/2629/Arm


Svenskt Näringslivs diarienummer

206/2015