Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2018/01749/UH


Svenskt Näringslivs diarienummer

151/2018