Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2014/2885/UH


Svenskt Näringslivs diarienummer

89/2014